Info om träningar i juni

Vi tränar som vanligt fredag 2/6 och lördag 3/6. Även nationaldagen tisdag 6/6 träning som vanligt.
Barn-, Föräldergradering + Nybörjargraderingen är lördag 10/6, ingen träning för avancerade gruppen. Sista träningen är fredag 16/6 i Danshuset,
nybörjare tränar sista gången 10/6.