Vårens graderingar

Våra graderingsdatum i vår:
Fredag/ lördag 26-27/5 Avancerade från lila bälte och uppåt
Lördag 10/6 Nybörjare och upp till blått bälte