Vi önskar glad sommar!

Nu har vi sommaruppehåll till 11/8. Brunbälten och uppåt har möjlighet att träna alla söndagar kl.18.00-19.10 i juli,
start 2/7. Lokalen är Danshuset.