Vad är karate?

Karate är en motions- och tävlingssport som bedrivs under ordnade former. Attacker utföres med maximal styrka och snabbhet och fullständig kontroll eftersträvas. Karaten utvecklar snabbhet, smidighet och styrka. Vad betyder ordet karate? Karate är japanska och ”kara” står för tom och ”te” för hand, det vill säga tom hand. Med detta menas att man kan försvara sig med bara händerna eller fötterna utan vapen.

 

Var kommer karaten ifrån?

Karate är ett gammalt kamp- och självförsvarssystem som började utvecklas på 300-talet i Indien och på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade Karaten nått Japan. Karaten tränades flitigt bland såväl herrskap som bland bönder. Under 1600-talet infördes ett vapen-förbud, så karaten fick tränas i all hemlighet. Efter andra världskriget var Japan ockuperat av USA och hemvändande soldater spred karaten i USA. Till Europa kom karaten under andra delen av 1950-talet, och till Sverige anlände den under 1960-talets början. Idag finns det ca 300 klubbar och ca 22000 aktiva i Sverige.

 

Varför ska man börja träna karate?

Du tränar och utför tekniker där du använder dig av hela kroppen. Du ökar din styrka och smidighet. Du lär dig självförsvar, bra för dig som inte vill anfalla men kunna skydda dig själv eller andra om det behövs. Dessutom utvecklar karaten en positiv stress, vilket är en förutsättning för att man skall uppnå balans. Hur tränar man? Ett träningspass består vanligen av uppvärmning, mjukhetsträning, styrke- och konditionsträning, teknikträning och sparring med partner. Du tränar upp smidighet, styrka, koordination, snabbhet och balans. Dessutom tränar du i princip vänster och höger sida lika mycket. Detta gör att din koncentration och ditt kroppsmedvetande ökar. I sin tur leder detta bland annat till ett flertal stresshämmande faktorer.

 

Vem kan träna karate?

Gammal eller ung, tjej eller kille. Du behöver inga förkunskaper. Du behöver endast en träningsdräkt och viljan att utvecklas. Vissa ser Karate som en konstart, andra främst som självförsvar medan några främst ser till den fysiska träningen.