Bromma Karateklubbs Dojoregler: 

1. När man kommer in i Dojon bugar man, detsamma gäller när man lämnar Dojon. Uppställning i Dojon ska alltid ske i gradordning. Under hälsningsceremonin bugar man två gånger: En gång mot Sosai, en gång mot Sensei(s) och en gång mot varandra (Otagani Rei).
 
2. Vår karatehälsning är ”OSU”, en internationell karatehälsning som uttalas högt och tydligt. Ordet används även till att visa att man förstått det instruktören har sagt och ska alltså användas istället för “Ja”. 
 
3. Kommer man för sent till träningen, sätter man sig ner i Seiza och väntar på tillåtelse från instruktören att ställa sig i ledet.
 
4. Dräkten (Gi)  ska alltid vara hel och ren. Stryk gärna dräkten (ska inte torktumlas).  
 
5. Ingen elev får lämna Dojon utan att först ha frågat instruktören om tillåtelse.
 
6. Finger- och tånaglar ska alltid vara kortklippta för att undvika skador.
 
7. Smycken/klocka får inte användas under träning p.g.a. skaderisk.
 
8. Det läggs stor vikt på en god träningsinsats och en respektfull inställning till karaten. Det är enbart den ledande instruktören som rättar eleven. Eleverna ska inte rätta varandra!
 
9. I träningslokalen (Dojo) fodras ett korrekt uppträdande samt att instruktörens anvisningar följs. I stället för att fråga om tekniken, ska man testa sig fram. Vägen till att kunna tekniken är lika viktig som att kunna den (= Budo – kampens väg).  
 
10. Vill man fråga om något, ska man räcka upp en hand och vänta tills instruktören ser det. Om instruktören tillrättavisar eleven, svarar eleven med: Osu Sosai, Sensei eller Sempai! 
 
11. Vid längre frånvaro än 1 vecka – hör av dig till klubben (skicka gärna ett mejl eller sms: brommakarate@comhem.se). Elever i tävlingsgruppen hör av sig tidigare.
 
12. I dojon ska vistas endast de tränande för att minska smittorisken och störning av koncentration.